Onze aanpak

Onze aanpak richt zich op het helder krijgen van een geconsolideerd administratief raamwerk voor uw interne controle. Op basis van uw eigen informatie zorgen wij eerst dat wij boven water krijgen wat er allemaal is. Daarna vergelijken we dat met wat er allemaal moet zijn. Op basis van de FITGAP tussen de IST en SOLL situatie geven wij aan welke zaken er nog moeten worden aangevuld, om te zorgen voor een compleet controleraamwerk voor uw organisatie.

Vanuit het complete raamwerk kijken wij of binnen de organisatie aan alle voorwaarden voldaan wordt, waarbij wij met name kijken naar de wijze waarop de functiescheiding en toegangsrechten voor het gebruik van systemen is geregeld. Van daaruit doen wij een voorstel voor de inrichting van uw autorisatieproces.

Tot slot zorgen wij voor continu borging van de controle op het controleraamwerk, met als belangrijkste onderdeel het access management. Zo blijft u in control.